Segmentace trhu


Co je segmentace trhu?

Segmentace trhu je pojem, kterým se myslí rozdělení trhu do odlišných segmentů nebo skupin podle odlišných kritérií. Cílem segmentace trhu je, aby společnost různě směrovala svou marketingovou strategii na cílových trzích. Kritéria mohou být například geografická, demografická, psychografická a behaviorální.

K čemu je segmentace trhu dobrá?

Segmentace trhu má několik výhod.

  • Umožňuje společnostem zaměřit se na konkrétní cílová skupina a optimalizovat svou marketingovou strategii.
  • Umožňuje společnostem lépe se soustředit a dosáhnout lepších výsledků ve své oblasti.
  • Organizaci asistuje v rozhodování ohledně rozpočtování a přidělování zdrojů.

Můžete definovat segmentaci trhu nějak přesněji?

Ano. Segmentace trhu je proces vytváření skupiny zákazníků na základě odlišných kritérií, jako je například generation, věk, rodinný stav, povolání, pohlaví, vzdělání, zeměpisná poloha, zvyky a chování. Tyto segmenty jsou pojmenovány na základě kritérií, která jsou k nim přiřazena. Na základě těchto segmentů se můžou společnosti speciálně zaměřovat na jednotlivé skupiny zákazníků.

Příklady segmentace trhu

Některými základními příklady segmentace trhu jsou:

  • Geografická segmentace: Cílení trhu na zeměpisnou polohu.
  • Demografická segmentace: Cílení trhu na demografické skupiny jako například věk, pohlaví a vzdělání.
  • Psychografická segmentace: Cílení trhu na psychologické skupiny jako například postoje, zájmy a životní styl.
  • Behaviorální segmentace: Cílení trhu na chování zákazníků a účast ve značce.

Závěr

Segmentace trhu se pro obchodníky stala v současné době velmi důležitá. Umožňuje společnostem cíleněji vybírat trhy, na které mají svou marketingovou strategii zaměřit, a dosáhnout tak lepších výsledků.

Zdroje: