See Think Do Care (STDC)


Smyšlení Think Do Care (STDC) – vylepšení toku rozhodnutí pomocí tří fází

Smyšlení Think Do Care (STDC) je marketingová technika, která pomůže organizacím ve vylepšování jejich toku rozhodnutí. Tento segmentační nástroj se skládá ze tří fází: Vidět, Myšlení a Starat se.

Vidět

Přemýšlení „Vidět“ je základním kamenem STDC procesu. Rozráží datové informace (například shromážděné od zákazníků) na skupiny nebo segmentaci, které ilustrují skupiny spotřebitelů s podobnými potřebami nebo preferencemi.

Myšlení

V druhé fázi se marketingové týmy zaměřují na oddělené skupiny zákazníků získané z 1. fáze. Zaměřují pozornost na cílovou skupinu, aby identifikovali potřeby, preference a požadavky skupiny pro různé produkty a služby.

Dělat

Ve třetí fázi STDC procesu je „dělat“ obchodní vystupování. Do strategie je zahrnuto rozhodování o možnostech komunikace se spotřebitelem.

Tento krok je nezbytný pro nastavení strategie pro úspěšné označovací a propagační aktivity.

Úspěch STDC je založen na:

  • Upřímnost k zákazníkům
  • Přizpůsobení strategie jejich potřebám
  • Přesná segmentace dat
  • Prahové úrovně upoutávky pro každou skupinu
  • Přizpůsobení trvalému vývoji předpokládaného chování kupujících

Smyšlení Think Do Care může být pro obchodníka účinnou metodou pro zajištění, že jejich zákazníci jsou dobře informovaní a cíleně hlídáni.

Customer Experience Management