Security.txt


Šifrování dat – jak ho posílit s Security.txt?

Za nedávnou historií obchodování a transakcí se očekává, že se budou zanedbávat základní zabezpečovací opatření. Každý důvěrník potřebuje dvě věci pro úplnou bezpečnost: silné šifrování dat a uložení. Security.txt je nový standard pro donucení vývojářů uvádět tyto dvě věci do praxe.

Co je security.txt

Security.txt je soubor textu – na webu je obvykle umístěn v kořenovém adresáři stránky a používá se proto, aby tímto způsobem oznámil návštěvníkům pokyny kolem bezpečnosti. Návštěvník tak může poznámkovat něco o bezpečnostních incidentech a jiných bezpečnostních potížích, které by se mohly týkat stránek.

Jak security.txt funguje?

Security.txt je snadný soubor s informacemi, které vývojáři mohou vyplnit co nejpřesněji. Soubor by měl být umístěn v Kořenovém adresáři mnohého webu a obsahoval by následující pokyny:

  • Kontaktní informace pro zabezpečovací personál.
  • Informace o tom, jaké typy dat se vyžadují, když dojde k bezpečnostnímu incidentu.
  • Je-li vyžadováno nahlašování v nějakém jazyce.
  • Odměny za nahlašování bezpečnostních incidentů.
  • Kontaktní informace pro člověka pro záležitosti vůči zabezpečovacímu personálu.

Vyplněním Souboru security.txt poskytnete důležité informace, jako jsou diskuze a bezpečnostní incidenty, které jsou součástí bezpečnosti webu. Tímto způsobem můžete poskytnout potenciálním návštěvníkům bezpečnou cestu k nahlašování kybernetických útoků a bezpečnostních incidentů.

Jaké jsou benefity security.txt?

Používáním souboru security.txt bychom mohli očekávat, že webové stránky budou mít vyšší úroveň ochrany. Kromě toho, že odkazuje návštěvníky na kontakní informace ohledně bezpečnosti stránek, security.txt může poskytovat výhody ve formě:

  • Sdílení informací o prevenci bezpečnostních incidentů a řešení bezpečnostních problémů,
  • Poskytnutí detekčních kroků porušení policy bezpečnosti.
  • Zajištění, že údaje na vašem webu nejsou nezákonně předány třetí straně.

Zavedením Security.txt si můžete být jisti, že budou vaše webové stránky bezpečnější. Může se stát, že díky tomuto novému standardu se bezpečnostní úroveň webu ještě více zlepší.

Závěr

Security.txt je nový standard, který může vývojářům a administrátorům počítačů pomoci se zabezpečovacími specifikacemi. Je to nástroj, který by měli využívat všichni a může poskytnout důkladnou ochranu vašich dat.

Více informací o Security.txt naleznete na stránce Wikipedia.