Search intent


Co je význam vyhledávacího záměru?

Vyhledávací záměr je psychologický pohled lidí na získávání informací při vyhledávání. Každý, kdo vyhledává specifické informace online, přemýšlí o tom, čemu jeho vyhledávání odpovídá. Toto dokáže klasifikovat jeho představy o tom, jakou má informaci hledat.

Vyhledávací záměr můžeme objevit v dotazu člověka a informoval by nás o třech věcech:

  • Jakého typu dotaz je?
  • Hledají jeho informace navzájem spojené?
  • Jak nebo kde člověk hledal informace?

Často je vyhledávací záměr rozdělen na čtyři typy: factoru informativního, navigacijního, transakcí a komerčního.

Typy vyhledávacího záměru

Informativní faktor

Informativní faktor je nejjednodušší. Je to často hledaná informace. Například lidé, kteří hledají „výhody čaje“, chtějí číst blog nebo článek o tom, jaký vliv má čaj na zdraví.

Navigační faktor

Navigační faktor je přizpůsobení dotazů, které by mohlo doplnit. Například dotaz „jak můžu odstranit“, naznačuje, že uživatel chce najít konkrétní postup pro správné odstranění.

Transakční faktor

Transakční faktor jsou dlouhodobé příkazy, touha koupit produkt, službu. Často se jedná o nákupy online, rezervace letu nebo restaurace. Například: „koupit květinu online“.

Komerční faktor

Komerční faktor je jedním slovem, obecně rozšiřující informace, například „poradenství“. Tato slova se do dotazu často dostávají, když lidé hledají odborné služby.

Vyhledávací záměr je důležitým konceptem pro úspěšné pochopení toho, co lidé hledají a pro optimalizaci výsledků v akce. Identifikace záměru vyhledávání je zásadní pro úspěšný marketing online a optimalizaci pro vyhledávače.

Wikipedie: Search Intent