SEA


Morské prostředí

Morské prostředí, často také nazývaná SEA, představuje oblastec moří a oceánů související činností. Mezi tyto aktivity patří hospodářství, environmentální management, sport a rekreace, věda a výzkum, vývoj technologií a další. SEA se tak může týkat globálního, národního i lokálního hlediska.

Globální hledisko

Existuje značný globální význam morského prostředí, který sahá do směru mnoha odvětví. Mezi ně patří:

  • Hospodářství: Morské prostředí dává prostor k rozvoji široké škály ekonomických aktivit, jako je rybolov, námořní doprava, těžba ropy a zemního plynu, obchodování, stavba lodí a obchodní lodě, a další.
  • Environmentální management: Ochrana a udržitelné používání morského prostředí představuje důležité environmentální hledisko pro mnoho národů.
  • Sport a rekreace: Mořské prostředí se stává stále oblíbenější mezi sportovci, surfaři a dalšími rekreačními aktivitami.
  • Věda a výzkum. Prostředím moře a oceánu je možné studovat geologii, geografii, oceanografii, biologii a další vědy.

Národní hledisko

Spravování národního mořského prostředí je často vyžadováno k rozvoji ekonomiky a cestovního ruchu, stejně jako k tomu, aby se zajistily klíčové přírodní statky a služby. To může zahrnovat rozvoj mořských trhů, přírodních zdrojů, stejně jako ochranu a kontrolu. Dalšími relevantními národními otázkami jsou životospráva a práva spojená s mořem.

Lokální hledisko

Na lokální úrovni SEA také hraje velice důležitou roli. To je často považováno za součást sítě managementu krajiny a území a dosahuje od budování plovoucích přístavů po biologickou rozmanitost. Morský prostředí často hraje čističku odpadu tím, že zabrání znečišťujícím látkám v ústích řek a veřejným přílivovým kanálům.

SEA je rozsáhlou oblastí, která má velký dopad na teplou a pro lidstvo prospěšnou činnost. Existuje třeba navrhnout další, což dokládá, jak významnou roli SEA hraje.

Wikipedia: Sea