Scarcity


Nedostatek

Slovo nedostatek je běžné a používá se pro opis situace, ve které daný předmět nebo jiná věc je k dispozici ve omezených množství. Například místo, kde je nedostatek potravin, věcí nebo dovedností.

Nedostatek je jedním z centrálních konceptů ekonomie. Důsledky nedostatku se obvykle projevují v podobě vyšších cen, konkurenčního boje o dostupné zdroje, tržní nerovnováhy a nespravedlivosti.

Jako koncept nedostatku lze rozdělit na několik různých typů. Tyto typy zahrnují:

  • Absolutní nedostatek: objevuje se, když daná věc není dostupná pro nikoho, například kvůli nedostatku výrobních kapacit.
  • Strukturální nedostatek: vyvstává, když existují tyto výrobky, ale jsou nedostupné pro většinu lidí, protože jsou příliš drahé.
  • Relativní nedostatek: vytváří se, když je dostupnost něčeho limitována kvůli nedostatečné návratnosti investice.

Nedostatek je mocným nástrojem, který má převážně negativní důsledky. Může vést k exacerbaci sociálního napětí, rozdílům mezi lidmi, rasismu a vytváření elitních skupin. Ještě více však má tendenci trýznit ty již zranitelné.

Několik způsobů, jak překonat nedostatek, je snaha budovat tržní konkurenci, vytváření podpůrných a ochranných politik pro chudé a bohaté a posilování rozmanitosti a více druhů produkce, aby bylo dosaženo ekonomické rovnováhy.

Toto je jen stručné shrnutí toho, co je nedostatek a jak s ním bojovat. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte nedostatek na Wikipedii.