Rozšířená realita (AR)


Jak funguje Rozšířená realita (AR)?

Rozšířená realita (AR) představuje kombinaci virtuálního a reálního prostředí. Je to moderní technologie, která přidává obsah přes grafická zařízení k reálnému světu, jako jsou například chytré telefony a tablety.

Princip díla:

  • Přístroj se snímáním – fotoaparáty, laserové skenery atd. – se používají k detekci reálného prostředí.
  • Informace jsou potom prezentovány ve virtuálním světě, který může být přidán přes grafickou zařízení.
  • Uživatelské interakce s imaginárními objekty se reálným světem jsou zavedeny.

Rozšířená realita se může používat pro různé účely, například reálný čas interakce se zákazníky, zobrazení 3D fázi modelu, nebo prezentace produktu. V poslední době je stále více vidět, jak se AR používá ve vzdělávacím a tréninkovém prostředí.

Příklady:

  • Retail – moduly AR mohou nabídnout potencionálním zákazníkům možnost zjistit více informací o zboží a zjistit, jak bude vypadat ve skutečném světě.
  • Vývoj ve světě strojírenství AT – nové technologie, které pomáhají společnostem lépe cílit na jejich zákazníky.
  • Zdravotnictví, turistika a logistika – AR je velmi užitečný pro oblasti, které mají co dělat s 3D prostorem.

Rozšířená realita je ve svém počátku, ale je evidentní, že s jejím rozvojem bude mít stále více vliv na moderní společnost.

Zdroj: Wikipedia – Augmented reality