Root


Co je root?

Root je uživatelské jméno superuživatele v systémech Linux a Unix. Tento účet má právo provádět příkazy s plnou právní mocí uživatelů ve všech oblastech systému. Uživatel s rootem dokáže v systémech Linux a Unix provádět např. instalace, úpravy, změny nastavení, atd.

Příklady rootu

Root má následující příklady:

  • Přístup k systémovým souborům
  • Spuštění aplikací, které vyžadují rootovská práva
  • Instalace vlastního softwaru
  • Nastavování práv uživatelů a souborů
  • Nastavování síťových pravidel

Bezpečnostní rizika s rootem

Je důležité si uvědomit, že uživatel s rootem má kontrolu nad celým počítačovým systémem. S ohledem na to je velmi důležité, aby byly všechny aktualizace software správně prováděny a také aby byl pečlivě omezován přístup k rootu. Pokud se rootu nedodrží pečlivá bezpečnostní opatření, může to znamenat ztrátu soukromí a citlivých dat.

Více informací naleznete na Wikipedia.