ROI


Je ROI (návratnost investic) důležitý?

ROI, nebo návratnost investic, je výkonnostní ukazatel, který slouží k měření prosperujícího obchodního rozhodnutí. Jaké jsou jeho výhody?

Když analýzu návratnosti investic aplikují podnikatelé schopní dosáhnout několika benefitů:

  • Umožňuje identifikovat příležitosti k vylepšení výkonu a skvělým získáním zisku.
  • Poskytuje vizuální zobrazení toho, jak finanční získání závisí na investicích.
  • Vytváří jasnou souvislost mezi konkrétními efekty investic a výsledky.
  • Umožňuje přesněji porovnat s výkonem konkurence.
  • Poskytuje efektivní prostředek pro vědomé a podnikatelské rozhodování.

Na druhou stranu, existují i některé nedostatky v návratnosti investic, které byste měli zvážit před použitím tohoto ukazatele:

  • Někdy je obtížné přesně identifikovat účel investic.
  • Vyžaduje zohlednění faktorů jako je inflace, impozit, sezónních trendů atd.
  • Návratnost investic postihuje pouze investované peníze a ne sociální užitek, který může být významný pro vyhodnocení investic.
  • Další vlivy mohou být těžké předvídat a například akvizice mohou změnit finanční situaci.

Měření návratnosti investic se skládá z mnoha faktorů a může se lišit od odvětví k odvětví. Proč byste se měli s ním vůbec zabývat?

Sestavování síťového plánu podnikání a získávání zisku je zásadní pro to, aby byly vaše organizační cíle dosažitelné. Použitím návratnosti investic je možné identifikovat, které formy investování vám přinesou největší zisk za nejméně urgentních obchodních transakcí.

Měření návratnosti investic pro vás může být přínosem, mají-li podnikatelé čestný obchodní plán. Velkou výhodou užití tohoto měření je, že vám umožní konfrontovat vaši strategii se strategií vaší konkurence.

Vědět, jaký je stav úspěšnosti vašich obchodních plánů, je stejně důležité jako strategické rozhodování o cílech vaší organizace. Využíváním návratnosti investic lze urychlit procesy, které určují úspěch vašeho obchodu, a investovat do plánů, které generují posílení vašeho podnikání a vyřazovat plány, které nejsou úspěšné.

Chcete-li najít některé další informace a ještě více detailů na téma návratnost investic, doporučujeme navštívit stránku na Wikipedia.