ROAS


Co je ROAS?

ROAS je zkratka pro Return On Ad Spend nebo Návratnost z ceny za reklamu. Jedná se o metriku, která popisuje, jaká je výsledná hodnota za dohodnutou investici do konkrétní reklamy. ROAS je užitečná metrika zejména pro podniky, které zahrnují online reklamy do svého plánování marketingu.

Měřitelný ROAS umožňuje společnostem investovat správně do reklam, na základě hodnoty, kterou prezentují jejich výsledky. Například, pokud uděláte investici do reklamu ve výši 100 USD, ale váš výsledný ROAS je 200 USD, to znamená, že reklama je strategicky úspěšná a přináší zpět dvojnásobek z vaší investice.

Jak vypočítat ROAS?

ROAS se vypočítá dělením celkových výnosů z reklamy prodaného produktu konkrétními celkovými investicemi do reklamy:

  • ROAS = Celkové výnosy z reklamy / Celkové investice do reklamy

Příklady

Představte si, že společnost investuje 750 USD do reklamy. Z tohoto příspěvku reklama vytvoří 5000 USD celkových výnosů. ROAS by byl tedy vypočítán následovně:

  • ROAS = 5000 USD / 750 USD = 6,67

Ve druhém příkladu společnost investuje 800 USD, ale tentokrát vytvoří pouze 500 USD výnosů. ROAS by byl vypočítán následovně:

  • ROAS = 500 USD / 800 USD = 0,63

V obou případech se ROAS pohybuje v různých kategoriích, a proto je důležité si rozmyslet jakou reklamu zvolit a kolik do ní investovat.

Důležitost ROAS

Výpočet ROAS je velmi důležitý, protože umožňuje společnostem investovat do reklam, které jsou účinné a ve výsledku vydělávají více peněz. To umožňuje podnikům plánovat strategickou kampaň pro úspěšné cílené cíle. Pomáhá také společnostem lépe pochopit, jaké rodiny produktů nebo služeb jsou nejúspěšnější. A naposledy, ROAS je užitečné pro analýzu online reklam a pro úpravu jejich cen, aby se maximalizovala ziskovost.

Více informací můžete najít na této stránce na Wikipedia.