Roadmapa


Co je Roadmapa

Roadmapa je dokument, který popisuje plán postupu pro určitý projekt. Jeho cílem je poskytnout přehled časových řádků, funkcí, cílů a úkolů, které jsou potřebné pro plnění cíle projektu.

Ukázky Roadmap

Roadmapy se obvykle používají v podnikovém prostředí, protože poskytují umělecký obraz o tom, jaké úkoly by měly být řešené v konkrétním časovém rámci a hlavních přínosech.

Takže, co to je Roadmapa? Zde je několik ukázek Roadmap:

  • V tvorbě produktu: ukazuje proces vývoje produktu ve fázích, například aktualizace funkcí, beta verze atd.
  • V projektu: člení projekt do fází a říká, co má být splněno ke každému kroku.
  • V marketingu: zdroje, které jsou nutné pro úspěšnou kampaň a účinné distribuci produktu nebo služby.
  • V strategii: plánování a pokračující sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, aby se dosáhly cílů nebo se vyřešily problémy.

Výhody Roadmapy

Výhodou používání Roadmap je, že používáním Roadmap může tým získat lepší pochopení toho, kde se nyní nachází a kam se chystá dát. Pokud je Roadmap korektně vytvořen a správně aktualizován, tým se může snadno zorientovat kam by se měli zaměřit a co je nutné k dosažení cílů.

Závěrem

Roadmapy představují nástroj pro plánování, který je důležitou součástí jakéhokoli procesu vývoje produktu, řízení projektů nebo marketingu. Bez správného plánování je nezbytné dosáhnout úspěchu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roadmap