RLSA


RLSA – remarketing pro reklamní síť se seznamy vyhledávání

Remarketingové seznamy pro reklamu na vyhledávání (RLSA) umožňují inzerentům cílit svou reklamu na uživatele, kteří se již zaregistrovali nebo s nimi nějak interagovali. Když uživatel použije vyhledávací dotaz, RLSA zobrazí jeho reklamy v reakci na to, že se již někdy na jeho stránkách zaregistrovali nebo nějak interagovali.

RLSA může být pro inzerenty velmi užitečné; například, pokud se uživatel zaregistruje na stránce inzerenta, inzerent může použít RLSA k cílení reklamy na tohoto uživatele, pokud používá klíčová slova, která by jinak nedostal.

Klasickým příkladem RLSA je reklamní kampaň založená na seznamu zákazníků. Pokud má inzerent záznamy o stávajících zákaznících, může vytvořit reklamu, která bude účinněji cílit na tyto uživatele. RLSA také umožňuje inzerentům cílit na potenciální zákazníky, které by jinak nemohli oslovit.

Je tolik užitečných způsobů, jak lze RLSA využít:

  • Vyhledávací remarketing: Umožňuje inzerentům cílit na uživatele, kteří již byli na jeho webu.
  • Dynamický remarketing: Umožňuje inzerentům cílit reklamu podle toho, co si uživatel prohlížel na jeho webu.
  • Sociální remarketing: Umožňuje inzerentům cílit na uživatele, kteří již navštívili jeho stránky, nebo interagovali s jeho webem prostřednictvím sociálních médií.

RLSA mohou být pro inzerenty také velmi užitečné; například, pokud se uživatel zaregistruje na stránce inzerenta, může inzerent použít RLSA k cílení reklamy na tyto uživatele při hledání na webu. Je to obzvláště užitečné, protože umožňuje cílit inzeráty na cílové uživatele, kteří si již mohou být povědomi se značkou.

Více informací o Remarketingu pro reklamní síť se seznamy vyhledávání naleznete na Wikipedia.