RFM segmentace 


Co je to RFM segmentace?

RFM segmentace je marketingová technika, která byla vyvinuta v roce 1967 Claytonom Christophersem a Peterm S. Fadem pro určení úrovně aktivity zákazníka a jeho potenciálu pro budoucí tržby. Jednoduše řečeno, RFM segmentace je způsob, jak zákazníka rozdělit na podskupinu založenou na tom, jak často provádí nákupy.

Jak RFM segmentace funguje?

Rozdělení je provedeno na základě tří kritérií, která se nazývají recency, frequency a monetary (RFM). Recency (naposledy) se týká času od posledního nákupu. Frekvence (četnost) se týká počtu nákupů v určitém období. A monetary (částka) se týká hodnoty předchozích nákupů.

Příklad RFM segmentace

Pokud jde o RFM segmentace, vyšší hodnoty (čísla) znamenají lepší výsledky:

  • Recenze – data vyměněná naposledy: 8
  • Frekvence – celkový počet transakcí během jednoho období: 5
  • Moneta – celková hodnota vyměněných transakcí: 963

Jelikož jsou všechny čísla vysoká, tento zákazník by byl označen jako silný zákazník, což znamená, že je pravděpodobné, že se bude v budoucnu znovu vracet.

Výhody RFM segmentace

RFM segmentace může být pro marketingový tým užitečným nástrojem. Umožňuje mu lépe porozumět svým zákazníkům a to, jak akceptují  produkty nebo služby. To jim umožňuje přizpůsobovat komunikaci v souladu s jejich zájmy a chováním.

Závěr

RFM segmentace je užitečná nástroj pro určení, kteří zákazníci jsou nejatraktivnější pro použití v dalším marketingu a pro vytvoření vhodných komunikací, které přispějí k lepšímu prodeji dalších produktů.

Wikipedia – Analýza složení zákazníka