Remarketing


Co je remarketing (retargeting) a jak funguje?

Remarketing (Retargeting) je strategie online marketingu, která se zaměřuje na zákazníky, kteří již navštívili vaše webové stránky. Skem této techniky je, že pomocí „cílených“ reklam snažíte o to, abyste oslovili tyto zákazníky, kteří již navštívili vaši webovou stránku a odešli, předtím než něco koupili.

Aplikace remarketingu (retargetingu)

  • Zlepšit návštěvnost webových stránek

    Použití remarketingu vám umožní zlepšit návštěvnost vašich webových stránek tím, že zákazníkům budete zobrazovat reklamy na vaše produkty nebo služby. To pomůže vašemu podnikání v tom, že přivedete zákazníky zpět na vaše webové stránky, kteří by jinak odešli a už se nevrátili.

  • Přiveďte zákazníky, aby vám dali emailovou adresu

    Remarketing můžete také použít k tomu, abyste dosáhli toho, že zákazníci vám poskytnou svou emailovou adresu. To je skvělý způsob, jak můžete vybudovat vazby se zákazníky a snažit se jim poskytnout nové produkty či aktualizace.

  • Cílené reklamy pro cílené cílové skupiny

    Remarketing vám také umožňuje cílit reklamy na specifickou cílovou skupinu. To je skvělý způsob, jak lze snížit cenu za reklamu, protože reklamy se zobrazí jen tomu segmentu uživatelů, který je zajímá.

Závěr

Remarketing (Retargeting) je technika online marketingu, která se zaměřuje na přivedení zákazníků na vaše webové stránky opakováním reklam cíleným na publikum, které již navštívilo váš web nebo je známé z vašich databází. Je to skvělý způsob, jak zlepšit návštěvnost vašeho webu, získat informace o zákaznících a cílit reklamy na cílové skupiny.

Wikipedia – Retargeting