Reaktivační kampaň


Udělejte z reaktivace úspěch

Reaktivační kampaně jsou marketingovým nástrojem, který venuje značnou pozornost zákazníkům, kteří již byli v minulosti oslovováni, aby se vrátili a opět aktivně využívali produkt či službu.

Chcete-li reaktivaci uskutečnit, musíte provést následující kroky:

  • Určete cíle reaktivační kampaně. K reaktivaci můžete použít různé typy cílů. Například můžete chtít dosáhnout až 60% úspěšnosti reaktivace, získat zpět 50% z předchozích zákazníků nebo zvýšit objem tržeb o 25%.
  • Vyberte si marketingové kanály. Pro reaktivní kampaně je vhodných několik marketingových kanálů jako například email marketing, bezplatná telefonická linka, in-app notifications nebo SMS marketing. Vyberte kombinaci kanálů, kterou budete pro reaktivační kampaně používat.
  • Vytvořte účinnou kopii. Správná kopie je klíčem k úspěchu. Ujistěte se, že zůstáváte relevantní pro starší zákazníky a představte jim produkty/službya služby, které by jim mohly vyhovovat.
  • Sledování a měření. Posledním krokem je sledování a měření. Sledování účinnosti reaktivační kampaně je velmi důležité, abyste pochopili, jak váš produkt/službu a marketingový plán jsou oslovující. Sledujte všechny relevantní metriky, jako je míra otevření, konverze a zisk.

Pamatujte, že reaktivační kampaně jsou skvělým způsobem, jak dosáhnout odblokování starších zákazníků, a ujistěte se, že objevujete vhodné postupy. Při správném nabídnutí se můžete těšit na viditelné výsledky.

Více informací naleznete zde.