Python


Co je Python?

Python je jednoduchý, vysoce účinný, víceúčelový programovací jazyk. Podporuje strukturované programování, jehož hlavním cílem je umožnit rychlou a efektivní vývoj aplikací. Python je dostupný jako Microsoft Windows, Linux a Mac OS operacích.

Základní funkce Pythona

Python má mnoho zajímavých funkcí, včetně:

  • Interpretovaný: Python se interpretuje do strojového jazyka, což mu umožňuje rychlé zobrazování výsledků.
  • Autocompletion: Python může analyzovat kód, najít pravopisné chyby a dokončit kód dříve, než je odeslán.
  • Přímočarý: Kód je přímočarý, šetřící čas programátorů.
  • Otevřený zdroj: Python je zdarma, volně dostupný a open source.

Příklady použití Pythona

Python se může používat k tvorbě aplikací v různých typech průmyslových odvětví. Některé příklady jsou následující:

  • Webové stránky: Python se může používat ke vytváření webových stránek jako je Například Django nebo Flask.
  • Věda a výzkum: Python je často používán pro analýzu velkých množství dat a vědecký výzkum.
  • Aplikace pro mobilní telefony: Skrze knihovnu Kivy, lze Python používat pro vytváření aplikací pro mobilní telefony.
  • Umělá inteligence: Python je často používán pro vývoj různých umělých inteligenčních technik, jako je strojové učení nebo hluboké učení.

Python je jedním z nejpoužívanějších open source programovacích jazyků. Je to spolehlivý, výkonný a v multimedia pohledu štíhlý.

Více o Pythonu na Wikipedii