Public relations


Public relations

Public relations je komunikační strategie, která se zabývá propojováním běžných lidí se značkami, společnostmi, jednotlivci nebo veřejnými osobnostmi. Cílem je zvyšovat povědomí o značce, upevňovat její postavení a v neposlední řadě také dosahovat lepších obchodních výsledků.

Cíle public relations jsou například:

 • vytvoření silného vztahu mezi značkou a veřejností
 • vedení marketingové kampaně s informacemi veřejnosti
 • úspěšné budování a udržování dobrého jména značky
 • zvyšování veřejnosti o značce prostřednictvím kreativní linie poznámek a fotografií
 • získat příznivý ohlas u potenciálních zákazníků a odborníků

Typické postupy a aktivity:

 • Oslovování novinářů a vydavatelů médií
 • Organizace a udržování závodů, soutěží a dalších veřejnosti přístupných akcí
 • Prosazování zájmů značky a organizace v podobě letáků, brožur a dalších tiskovin
 • Organizace tiskových konferencí a tiskových výstav
 • Řešení krizových situací

Výhody propagace veřejného obrazu:

 1. Podporuje konkurenceschopnost a trvalou rovnováhu a průnik mezi obchodním a neobchodním sektorem.
 2. Podporuje bodu zvratu pro spotřebitelské chování.
 3. Uspořádání závěrky a schůzek veřejně významných osobností.
 4. Vyvážení obecného pohledu na trh.
 5. Pomoc při opravě chyb ve skandálech na veřejnosti.

Public relations je často nezbytný k rozvoji a udržení silného postavení jakékoli společnosti. Jsou obrovskou sílou v marketingu, s obrovským potenciálem k posílení podílu na trhu a hlubšímu propojení pracovníků, zaměstnanců a dodavatelů se značkou.

Příklad public relations v České republice

 • Premium Café je restaurace v Průhonicích. Snaží se najít příležitosti ke zlepšení podnikání, značky a veřejných vztahů.
 • Snaží se budovat silné vztahy se spokojenými zákazníky prostřednictvím různých charitativních akcí, které podniká.
 • Každý rok pořádá Special Olympics Czech Republic Turnaj ve Zlínském kraji, kde se účastníci účastní odborného vzdělání, zábavných aktivit a volnočasových činností.

Public relations má nespočetné možnosti, jak vylepšit a upevnit veřejný obraz organizace během krátké doby. Může se pochlubit dobře zvoleným a účinným marketingovým plánem, který je založen na vytváření a udržování dobrých vztahů mezi značkami a veřejností.

Wikipedia: Public relations