Proklik


Co je Proklik?

Proklik je webová technologie, která umožňuje uživatelům přecházet jednoduše a rychle mezi stránkami webu. Tento typ navigace umožňuje uživatelům zadávat požadavky URL a přecházet prostřednictvím anotací na jednotlivé stránky webových aplikací. Například když obrazovka navigačního menu na webové stránce navrhne obydlí, položky v této obrazovce menu jsou na poslední stránce URL stránky připojeny pomocí prokliku.

Proklik má řadu výhod. Nejen že je to rychlá metoda navigace, ale umožňuje práci s v 10krát rychlejší rychlostí než ve srovnání s odesíláním dat z vašeho webového serveru. To usnadňuje uživatelům jednoduché přecházení mezi stránkami webu bez nutnosti připojování k datovému serveru.

Jak funguje proklik?

Pro proklikování je nezbytné mít správné URL. Je-li URL správné, po kliknutí na odkaz se server připojí k datovému serveru a vygeneruje požadovanou stránku, kterou požaduje uživatel. Zatímco běžné stránky se obvykle začleňují do požadavku URL, stránky s proklikujícími se odkazy začleňují do anotací. Anotace jsou malé bloky HTML kódu, které přesměrují uživatele na jinou stránku webového serveru.

Příklady prokliku

Prokliky lze nalézt na celém webu. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších případů, kde lze proklik vidět:

  • Webové menu: Menu umožňuje navigačním tlačítkům odesílat uživatele na jinou stránku serveru
  • Reklamy: Reklamy obvykle odkazují zákazníky na cílovou stránku po kliknutí na reklamu
  • Blogy: Obvykle odkazují na starší příspěvky na blogu
  • Vyhledávací portály: Obsahují odkazy na různé soubory, položky a webové stránky
  • FAQ: Otázky obvykle odkazujícz na stránky s odpověďmi.

Více informací o prokliku naleznete v článku na Wikipedii.