Přesměrování 301


Co je to přesměrování 301?

Přesměrování 301 (také známé jako trvalé přesměrování) je způsob, jímž se nastaví trvalá přesměrovací adresa URL na ostatní adresy URL. Je to častým nástrojem při správě obsahu webu, protože jeho použitím budou návštěvníci webu automaticky přesměrováni na novou stránku, i když se odkazuje na stránku s původní adresou URL.

V jakých situacích užitečné přesměrování 301?

Přesměrování 301 se hodí v mnoha případech, zejména pokud chcete změnit název nebo URL své stránky, ale nechcete strávit veškeré úsilí a čas, které potřebujete pro budování znovu výchozího bodu.

1. Migrace domány: Pokud chcete přesunout obsah webu na jinou doménu, můžete použít přesměrování 301 k přesměrování návštěvníků z původního webu na novou adresu.
2. Zkrácení URL: Pokud potřebujete krátit adresy URL, lze použít přesměrování 301 k přesměrování přes zkrácenou adresu URL na plnou délku URL.
3. Změna názvu webu: Pokud se chystáte změnit název webu, můžete použít přesměrování 301 k tomu, aby bylo původní URL přesměrováno na adresu URL s novým názvem.
4. Upravení struktury webu: Pokud je na webu provedena strukturální změna, můžete použít přesměrování 301, aby byla stará adresa URL přesměrována na novou adresu URL, která se nachází na nových stránkách.

Důsledky vynechání přesměrování 301

Pokud se rozhodnete přesměrování 301 neprovést, může to mít řadu důsledků. Například:

1. Ztráta návštěvníků: Pokud se nová adresa URL nenačte správně, mohou návštěvníci webu ztratit přístup ke svým stránkám.
2. Ztráta vynaložených prostředků: Pokud stránka nefunguje správně, mohou být veškeré peníze vynaložené na její vývoj zničeny.
3. Ztráta seznamu vyhledávačů: Vyhledávače nebudou indexovat novou stránku, dokud se neprovede přesměrování 301. To může mít za následek značné zpoždění, než se stránka objeví ve výsledcích vyhledávání.

Končí

Přesměrování 301 je užitečný nástroj pro správu webu, který má napomáhat zabránit ztrátě návštěvníků webu a zachovat vyhledávací pozici Šetři hlídáním svých webových stránek a podnikáním kroků, aby se usnadnilo přesměrování 301.

Více informací o používání přesměrování 301 naleznete na stránce [Wikipedia](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99esm%C4%9Brov%C3%A1n%C3%AD).