Preprocesor


Preprocesor

Preprocesor je nástroj, který slouží k automatické transformaci vstupního textu do jiného formátu. Preprocesory se často používají při vytváření webových stránek nebo aplikací, protože umožňují rychle a efektivně transformovat vstupní soubory.

Preprocesory jsou obvykle užitečné pro ty stránky, které mají mít více jazyků a různé style. Preprocesory jsou nástroje, které automaticky generují tyto soubory. Například při vytváření webové stránky v rozličných jazycích může být preprocesor nastaven tak, aby geneoroval různé soubory podle jazyků.

Mezi některé používané preprocesory patří:

  • CSS – Preprocesor jazyka CSS umožňuje snadnou úpravu stylů textu na webu bez nutnosti opakovaného používání stejných stylů.
  • LESS – Preprocesor je zaměřen na práci s barvami, ikonami a dalšími vizuálními prvky stránek a aplikací.
  • SASS – Preprocesor je určen k práci se souboru s názvy stylů a převod uvedených stylů do CSS.
  • PHP – Preprocesor je užitečný pro automatickou kontrolu syntaxe kódu PHP a generování nových soubory.

Preprocesory usnadňují práci s webovými stránkami nebo aplikacemi, protože krátí čas, který je nutný na jejich vytvoření. Jsou také užitečné pro vytváření kódů v různých jazycích.

Preprocesor na Wikipedii