Použitelnost webu


Použitelnost webu – jeho význam pro uživatele

Použitelnost webu je klíčovým faktorem pro úspěch webových stránek. Uživatelsky přívětivý web je nezbytný, aby získal zákazníky a zvýšil jejich odliv.

Aby bylo možné uspokojit požadavky uživatelů, webové stránky by měly být:

  • Snadno navigovatelné – webové stránky by měly mít logickou strukturu s jasně označenými menu a odkazy, aby se uživatelé mohli pohodlně dostat k požadovaným informacím.
  • Rychlý – web by měl být co nejrychlejší, aby se uspokojila pozornost uživatelů a zvýšila jejich vytrvalost.
  • Niterný – web by měl nabízet uživatelům jasný obraz o tom, co lze očekávat, abyste přesvědčili uživatele, že jsou na správnou stránku.
  • Přizpůsobitelný – web by měl být přizpůsoben pro různé zařízení, prohlížeče a jazyky, aby mohl být uživatelům dostupný po celém světě.

Nepodceňte použitelnost webu – Tyto funkce musí být správně placeny a musíte se o ně starat tak, aby odpovídaly požadavkům a potřebám uživatelů. Uživatelé webových stránek udělí určité body za jejich návrhy, funkce a kvalitu, ze kterých vyplývá, zda je web úspěšný.

Navštivte tuto Wikipedia stránku pro více informací o použitelnosti webových stránek.