Positioning značky


Jak správně pozici značky na trhu?

Na trhu je mnoho firemních značek a aby se dosáhlo co nejlepších výsledků, je třeba velmi pečlivě plánovat jejich zamíření, známé jako pozicování značky. Postavení značky je obraz, který současná i potenciální zákazníci mají o daném produktu nebo organizaci. Tento proces může být rozdělen do několika kroků:

1. Definovat design vizuálu značky

Barevný přehled, fonty a styl firemního loga mohou mít velký dopad na to, jak lidé vnímají vaši značku. Byly provedeny studie, které dokazují, jak barvy, které byly spárovány s danou značkou, ovlivňují zákaznické přesvědčení.

2. Dělat něco, co nikdo jiný nedělá

Pokud se jako značka snažíte vytvořit odlišný, nezaměnitelný obraz, nad naboostí lépe cílit svá sdělení a upoutat pozornost, je nutné se odlišovat.

3. Vytvářet zapamatovatelné slogan

Kampaň s dobrými slogany pomáhá zákazníkům zůstat zapamatovat vaši značku. Slogany by měly odrážet základní poselství značky a být kreativní a stručné.

4. Stanovit působivý brand story

Storytelling je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro tvůrce obsahu, aby se stali obzvlášť cíleným. Jedním z nejdůležitějším úkolem, který musíte splnit, je dát vaší značce jedinečný příběh – to může pomoci sbírat loajalitu zákazníka.

5. Přizpůsobovat se měnícím se potřebám

Sledujte aktuální trendy ve svém odvětví, aby vaše značka nezůstala pozadu. To pomůže vám konkurovat aplikacím a produktům, které jsou stále více na trhu.

Po pozici vaší značky na trhu je velmi důležitý krok v obchodním světě a je třeba času a úsilí, abyste to udělali správně. Je vždy dobré hrát pečlivě – to značka může mít prospěch z pozice tržní konkurence.

Pozicování produktu na Wikipedii