Portál


Co je to portál?

Portálová technologie slouží k přistupování informací z různých zdrojů, například webových stránek, databází, informačních systémů nebo serverů, aby byly efektivně přístupné v jednom místě. Portál může sdružovat data z několika databází a prohledávat tak různé dokumenty se souvisejícími informacemi.

Využití portálu

Portály se používají k sloučení dat z různých zdrojů do smysluplného a uspořádaného formátu. Tímto způsobem mohou uživatelé prohledávat informace, které potřebují, a načítat je snadno a rychle.

Mezi některé další možnosti využití portálu patří:

  • Sdílení dokumentů – nabídnout dostupnost dokumentů pro zákazníky a zaměstnance.
  • Vyhledávání informací – efektivní seskupování vyhledávaných informací pro rychlejší a pohodlnější práci.
  • Integrace se systémy – pomocí propojení různých systémů lze sdílet informace mezi systémy a uživateli.

Portálová technologie pomáhá jednotlivcům, organizacím a firmám zefektivnit informace a zajišťuje pro ně bezpečný a jednoduchý způsob zpracování dat.

Příklady portálu

Mezi nejdůležitější a nejznámější portály patří:

  • Yahoo! – jeden z nejrozšířenějších portálů, jehož návštěvnost je vyšší než například Microsoft nebo Amazon.
  • Google – tento portál poskytuje komplexní vyhledávání a služby napříč webem.
  • Facebook – portál nástrojů pro komunikaci a sociálního zpětného odběru.

Portály jsou rozšířené v celém světě a používají se k rychlému a efektivnímu nalezení potřebných informací.

Závěr

Portály transformují jakoukoli informaci do jednoduchého a přehledného formátu a umožňují tak rychlejší a efektivnější zpracování dat. Navíc jsou portály snadno přístupné a mohou být zdarma, což je pro mnoho uživatelů velkou výhodou.

Portál (informační architektura), Wikipedia