Počítačový vir


Počítačové vire

Viry jsou jednou z největších hrozeb, s kterou se v současné době setkávají počítačoví uživatelé. Jejich cílem je převzít kontrolu nad operačním systémem, aby poškodil počítač a/nebo aby prováděly nezvané úkony. Existuje několik způsobů, jak se viry mohou šířit.

  • Emailem – když se používá neoprávněného nebo poškozeného emailového účtu k rozesílání virů dalším uživatelům.
  • Stahování – když je počítač napaden virusy skrz škodlivý software, který se stáhne z webu.
  • Peer-to-peer – když virus putuje po síti mezi počítači přes sdílení souborů.
  • Flash disky – používání poškozených „flash disků“ k šíření virusů.
  • Neopatrnost – přímé stahování software od pochybných webových stránek, které mohou být infikované.

Dobrým způsobem, jak se chránit proti virům, je používat široce dostupných antivirových nástrojů, jako je například AVG, Avast Antivirus nebo Microsoft Security Essentials. Ke zlepšení ochrany by mělo být také používáno zvenčí přístupné osobní firewally, které mohou odhalit viry, jež se snaží projít útoky zvenčí. Důkladné kontroly na konci každého měsíce a časté aktualizace software jsou také s necessairem.

Nezapomeňte, že prevence před počítačovými viry bude vždy lepší, než kterákoli léčba. Udržujte svoje telefony, počítače a ostatní zařízení bezpečné!

Více informací o počítačových virách můžete najít na Wikipedia.