PNO


Co je to PNO?

PNO (Podíl nákladů na obrat) je ukazatel, který vám umožňuje porovnat příjmy z prodeje s odpovídajícími náklady na obrat. Zstupuje procentní podíl celkových nákladů na obrat proti celkovým příjmům za obchod. Tento koncept je důležitý pro posouzení efektivnosti finančních operací a ostrovou pro provádění financí.

Jak se určuje PNO?

PNO se určí jednoduše: udělením celkových nákladů na obrat, které vypočítáte rozdělením celkových nákladů na obrat (tj. Amortizace, závazky, zaměstnanci atd.) Celkovým příjmem z prodeje.

PNO = Celkové náklady na obrat / Celkový příjem

Příklady PNO

PNO je široce využívaný ukazatel. Níže předkládáme několik příkladů a jak je lze použít.

  • Ředitelé mohou použít PNO pro zohlednění nákladů na obrat a posouzení rentability a přenositelnosti.
  • Maloobchodníci mohou použít ukazatel na vyhodnocení pořizovacích cen.
  • Vedení velké firmy může využít PNO k analyzování nákladů na obrat mezi různými provozními jednotkami.
  • Vedoucí mohou porovnávat náklady na obrat v různých sezonách nebo za různých ekonomických podmínek.

PNO a odhad velkosti finančních zdrojů

PNO je užitečný index, který může pomoci organizacím při navrhování finančního plánu. Například by společnosti mohly vypočítat PNO, aby určily požadovanou velikost finančních zdrojů.

Pravidlo je jednoduché: předpokládejte, že celkové náklady na obrat v příštím období jsou stejné ve srovnání s letošním obdobím. K tomu lze přidat predikovanou změnu příjmů od poškozené skutečnosti. Poté stačí přepočítat PNO a volat zdroje.

Závěr

PNO je důležitý ukazatel pro posouzení financial efektivity a rentability. Díky PNO mohou společnosti prozkoumat různé scénáře svých finančních operací, udržovat si nízké náklady a nastavovat správnou velikost finančních zdrojů.

Pro více informací o PNO navštivte [tuto stránku na Wikipedii](https://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%ADl_n%C3%A1klad%C5%AF_na_obrat).