Ping


Čím je Ping?

Ping je počítačový program, který se používá pro diagnostiku a testování sítí. Jeho zdrojový kód byl poprvé napsán v roce 1983 ve VBScriptu. Běžně se používá pro časově nároční diagnostiku nebo pro správu sítí. Zrychluje diagnostické procesy, protože umožňuje diagnostikům rychle detekovat vady na počítačích a síťových zařízeních.

Jak funkce ping pracuje?

Ping funguje na principu odeslání malých paketů dat mezi počítači a síťovými zařízeními v síti. Tyto pakety dat se nazývají ICMP (Internet Control Message Protocol) pakety. Jakmile jsou odeslány ICMP pakety, některý z počítačů nebo zařízení v síti je zpětně odešle zpátky. To je známé jako „ping response“, až dokud se odpověď nevrátí, ping se považuje za selhání. Takže vypočítává se čas, který jí trvalo, než došla odpověď. Typicky se používá pro testování rychlosti internetu.

Výhody používání pingu

  • Rychle lokalizovat problémy v síti
  • Testování rychlosti internetu
  • Snadně identifikovat nefunkční nebo nedostupné toky v síti
  • Snížit dobu odhalení počítačích chyb

Jednoduchý návod jak používat ping

K tomu, abyste mohli používat ping, váš počítač musí být připojen k internetu.

  1. Na vašem počítači otevřete příkazovou řádku.
  2. Zadejte následující příkaz: ping [ip adresa]
  3. Klikněte na tlačítko Enter.
  4. Obdržíte seznam odpovědí. Každá odpověď se skládá ze čtyř čísel, která ukazují dobu odezvy při komunikaci mezi vaším počítačem a cílovým adresátem.

Více o pingu se můžete dozvědět na Wikipedii.