Persona cílové skupiny


Co je to cílová skupina?

Cílová skupina nebo také audiencie je definována jako soubor lidí, kteří mají podobné potřeby a charakteristiky a jsou vhodní k propagaci produktu nebo služby. Cílová skupina je jedinečná pro každou společnost, protože se liší v závislosti na produktech, službách nebo podmínkách trhu.

Jaká je role Persona cílové skupiny?

Persona cílové skupiny představuje nejpřibližnější prototyp typického zákazníka, který společnosti umožňuje cílit své marketingové kampaně na její cílovou skupinu. Společnosti mohou objevit zpětnou vazbu a například měřit účinnost jejich propagace.

Persona cílové skupiny poskytuje významné informace o cílové skupině, o jejím chování, motivaci a potřebách. Tyto informace mohou zahrnovat:

  • Věková skupina
  • Vzdělávací úroveň
  • Úspory
  • Životní styl
  • Důvody pro koupi produktu
  • Kde se dozvědět o produktu a službách

Příklad Persony cílové skupiny

Příklad takové osoby může být například:

Jmenuji se John, je mi 34 let a jsem firmy CEO v oblasti technologií. V současné době hledám IT software pro naši firmu, který nám pomůže zvýšit produktivitu a zefektivnit celkový proces.

Persona cílové skupiny vám poskytuje konkrétního jednotlivce, na kterého se můžete soustředit, abyste věděli, jak například sestavovat kampaně reklamních kampaní.

Závěr

Cílová skupina je definována jako soubor lidí se společnými potřebami a znaky. Persona cílové skupiny se používá pro získání informací o této cílové skupině a poskytuje společnosti lepší cílení pro své marketingové kampaně a cílené komunikace.

Zdroj: Wikipedia: Tržiště členění