Penetrační test (Pentest)


Co je Penetrační testování?

Penetrační testování (zkráceně známé jako Pentest) je proces výzkumného zkoumání informačních systémů, sítí a aplikací za účelem identifikace a hluboko založeného pochopení všech slabin bezpečnosti.

Jeho hlavním cílem je prostřednictvím simulačního útoku na cílový systém předstírat, že je člověk nebo skupina útočníků. Plná penetrační kontrola pomáhá řešit problém chyb v bezpečnosti a umožňuje organizacím rychle reagovat a přijmout opatření k napravení nalezených chyb.

Kroky, které byly provedeny při Penetračním testování

V závislosti na požadovaných službách se v rámci penetračního testování provádí obecně následující činnosti:

 • Identifikace cílových systémů, objektů a teoretického rozsahu činností.
 • Hloubkové skenování sítě s cílem zjistit aktivní služby a zařízení.
 • Děrování a získávání přístupových práv.
 • Získávání informací a jejich analyzování.
 • Validace diskových, systémových a aplikačních chyb.
 • Testování síťových služeb.
 • Testování oprávnění uživatelů.
 • Vytváření návrhů na opravy.

Příklady Penetračního Testování

Existují různé formy penetračního testování, včetně:

 • Průzkumu sítě: Jeho cílem je identifikovat existující síťové zařízení a zmapovat aktivní služby.
 • White box testování: Jeho cílem je si uvědomit, jak systém pracuje a najít kritické chyby v návrhu a v implementaci systému.
 • Black box testování: Jeho cílem je detekovat chyby v systému pomocí technik jako brute-force útoky a techniky social engineeringu.

Penetrační testování je důležitá služba pro každou organizaci, protože její provádění může dynamicky detekovat a řešit problémy s bezpečností. Penetrační testování je důležité pro samoobranu, protože dělá to, co útočníci pravděpodobně dělat, a umožňuje organizacím přijmout vhodná opatření, která zaručí, že se proces dodržuje.

Wikipedia – Penetrační test