PageRank Sculpting


Co je to PageRank Sculpting?

PageRank Sculpting je technika optimalizace webových stránek založená na konceptu PageRanku. Google PageRank (často zkracován na PR) je systém, který vyhledávač používá k tomu, aby určil, kolik hodnoty by měla webová stránka mít oproti ostatním.

Jak PageRank Sculpting funguje?

PageRank Sculpting se snaží maximalizovat úroveň, kterou Google přiděluje webové stránce. To znamená dosáhnout vyšší hodnoty, než již bylo přiděleno, přesměrováním síly PageRanku ještě před tím, než se zacačí vykonávat hodnocení požadavku.

Příklady PageRank Sculpting

  • Přesměrování: Pokud existuje webová stránka, která se někam odkazuje, může se použít přesměrování, aby se přesměrovala síla PageRanku na jinou stránku. Pokud se například na domovské stránce nachází odkaz na stránku Zlepšení, můžete sílu PageRanku přesměrovat na produktovou stránku.
  • Odkazové schéma: Někdy se mohou vytvořit odkazové schéma používající stejnou sílu k propojení různých stránek a také jejich obcházení. Příkladem by mohlo být schéma, kde se síla přesměrovala z domovské stránky na stránku Produktu, z produktové stránky se přesměrovala na stránku Úpravy a zpět z Úprav na stránku produktu. Takže ve výsledku se veškerá síla vrátí zpět do stránky Produktu.

PageRank Sculpting je velmi silnou technikou, která může podstatnělišit SEO úspěch vašeho webu. Měli byste však být opatrní, abyste se vyhnuli přesměrování, které by mohlo Google považovat za spam.

Zdroj: Wikipedie