Outbound marketing


Co je outbound marketing?

Outbound marketing se obecně definuje jako škála proaktivních marketinkových aktivit, které se zaměřují na získávání nových zákazníků prostřednictvím předem směřovaných zpráv a reklamy. Nejčastěji používanou formou tohoto marketigu jsou reklamy ve veřejnoprávním a tiskových médiích, včetně televizních, rozhlasových, tištěných a online reklam.

Jak funguje outbound marketink?

Cílem outbound marketingu je oslovit potenciální zákazníky prostřednictvím silných a cílených reklamních kampaní. Reklamy se mohou šířit v podobě bannerů na webových stránkách, reklam a textových zpráv ve zprávách. Tyto reklamy následně mohou vyústit v více konverzí, jako například vyplnění formulářů pro získání zpětné vazby, registrací pro metodu placení nebo odeslání e-mailu.

Příklady outbound marketingu

Outbound marketing může být vyvíjen jako:

  • Reklama na billboardu
  • Reklama v televizi
  • Tisková reklama
  • Šíření letáků
  • Vysílání reklamních zpráv
  • Vysílání e-mailových reklam

Outbound marketing je také velmi užitečný pro budování věrnosti značky a komunikaci se stávajícími zákazníky, protože je to jedna z nejúčinnějších metod pro získání stoupajícího obratu.

Závěr

Outbound marketink je naprosto nepostradatelným nástrojem pro všechny poskytovatele služeb. Přesně cílené reklamy a zprávy přitahují pozornost zákazníků, motivují je k nákupu produktu nebo služby a posílají jim dopředu informovanou zprávu o tom, co mohou očekávat.

Přečtěte si více o outbound marketingu na Wikipedii.