Out of home


Co je to ‚Out of Home‘ reklama?

Out of Home (OOH) reklama je obecný pojem pro tlékty reklamy, které jsou zobrazeny mimo domov. Jedná se o médium, kdy inzerenti interagují s publikem na veřejných místech, kde lidé provádí své každodenní aktivity. OOH reklama zahrnuje billboardy, venkovní reklamy, reklamy v MHD, venkovní tabule, veřejné označení a pole, autobusové části, letiště a další.

Výhody OOH reklamy

OOH médium je účinné, protože umožňuje inzerentům obsáhnout cílovou skupinu – tj. V případě billboardů se zobrazuje reklama v oblastech se silnou aktivitou, v nichž jsou koncentrovány majetné skupiny. Navíc se OOH reklama dostává rychle do oblastí, kde cílová skupina tvůrčích pracovníků, střední třídy a více peněz mají přístup k zábavním a kulturním zábavám.

OOH reklama může být také efektivní pro místní reklamy. Některé národní reklamy mohou sestoupit na místní úrovně. To umožňuje společnostem využívat OOH reklamu k propagaci místních služeb, produktů a aktivit. OOH reklama také umožňuje postupnou expanzi – inzerentům může být umožněno využívat své vlastní marketingové kampaně pro své cílové publikum.

Příklady OOH reklamy

  • Billboardy: Billboardy jsou nejčastějším způsobem reklamy. Billboardy jsou často umístěny na křižovatkách a mají širokou dosah na lidi, kteří projíždějí nebo okolo.
  • MHD reklama: MHD reklama může být umístěna na vnitřní nebo venkovní části MHD. Tato forma reklamy je efektivní, protože poskytuje další možnosti doručování uvedením reklamy do oblastí, ve kterých se lidé cítí jistě a schopni věnovat svou pozornost.
  • Kontrolní tabule:Kontrolní tabule se používají ke zobrazování informací o značkách a produktech v oblasti prodeje, potravin, obchodů a dalších značek.
  • Výlety: Inzerenti mohou využívat cestovní výlety jako platformu pro reklamní účely. Například, umístit posádkové lišty do letištních halech nebo do táborů turistů pro propagaci destinací, produktů a služeb.
  • Veřejná jobové části: Veřejné jobové části jsou jednou z mnoha druhů venkovní reklamy. Často jsou se umístěny na obchodních silnicích nebo na trasách veřejné dopravy a jsou vybavené informacemi o produktech a službách.

OOH reklama se stává stále populárnější, zejména díky rostoucímu počtu billboardů, které jsou instalovány v místech s vysokou koncentrací cílových skupin. Na rozdíl od jiných reklamních kanálů je OOH efektivní a dostane informace o vaší značce rychle k publiku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Out-of-home