Open rate


Co je to míra otevření?

Míra otevření je technika měření, která slouží k vyhodnocení efektivity e-mailové kampaně. Ukazuje, kolik z odeslaných e-mailů bylo otevřeno. Jedná se o relevantní informaci pro marketingové týmy, která jim pomůže pochopit, jaké typy e-mailových kampaní jsou nejsilnější.

Jak se míra otevření vypočítává?

Míra otevření je jednoduše počet otevřených e-mailů vydělený počtem odeslaných e-mailů. Například, pokud je číslo odeslání 100 a číslo otevření je 50, pak míra otevření je 50%.

Příklady míry otevření

Míra otevření se může lišit v závislosti na tom, co je obsahem e-mailové kampaně, jak často byly odeslány a z jaké domény.

  • Krátké e-maily s nabídkami: 25-30%.
  • E-maily s produktovou novinkou: 33%.
  • Obecné e-maily se newslettery: 20-25%.

Důsledky

Vysoká míra otevření je dobrá. Pokud míra otevření klesne, je třeba se podívat na obsah e-mailů a obeznámit se s aktuálními trendy, co by mohlo marketingové kampaně posílit.

Zdroje

[Otevření (e-mail marketing) – Wikipedie](https://cs.wikipedia.org/wiki/Otev%C5%99en%C3%AD_%28e-mail_marketing%29)