Onboarding


Zavedení nových procesů do pracovního prostředí

Mnozí zaměstnavatelé využívají proces zvaný zavedení nových procesů do pracovního prostředí, aby usnadnili novým zaměstnancům rychlý a hladký start. Tento proces je obvykle vnímán jako „onboarding“, umožňuje zaměstnavatelům naučit své zaměstnance, aby se rychle adaptovali na nové prostředí a v tomto rychle se měnícím světě se přizpůsobovali novým technologickým změnám.

Onboarding obvykle zahrnuje aktivity určené k získání zaměstnance obecně seznamte se se svými novými kolegami, navíc ve společnosti, s jejím chodem a požadavky. Pomocí pokročilého onboardingu také určitě sestavíte program, který je určen k osvědčení a následně k provádění zaměstnance.

Každá organizace formalizuje proces onboardingu v souladu se svými specifickými potřebami a postupuje k naprogramování procesu. Některé obvyklé prvky procesu onboardingu jsou následující:

  • Vítací materiály pro vozidlo
  • Školení o produktech / službách
  • Školení o pracovním etiketu a obecným požadavkům
  • Uvedení v nové pracovní síti, včetně všech odpovídajících aplikací.

Ať už jde o post-college nováčky nebo zkušené profesionály, naším cílem vždy je zajistit, aby každý zaměstnanec byl ve svém novém prostředí v bezpečí. Zavedení nových procesů do pracovního prostředí je ideálním způsobem, jak splnit toto cíle. S odpovídajícími školeními a úvodem do každého nového procesu můžou zaměstnavatelé pomoci nováčkům rychle a správně začlenit se do svého nového pracovního prostředí.

Přečtěte si více o onboardingu wiki.