Obchodní značka (Brand)


Co je to obchodní značka?

Obchodní značka je vizuální a písemný reprezentant pro určitý produkt nebo službu. Tyto obchodní značky se často používají k identifikaci produktu nebo služby. Obchodní značka získává značnou hodnotu, když lidé znají její značku a začnou rozpoznat díky ní produkt nebo službu.

K čemu slouží obchodní značky?

Obchodní značka je obecně používaná k označení určitého produktu nebo služby v odlišných oblastech. Kupujícím umožňuje získané zboží rozpoznat podle názvu nebo loga. Následující jsou některé z častých aplikací obchodních značek:

  • Identifikace produktu nebo služby pro spotřebitele
  • Udržení kvality a standardů pro produkty a služby
  • Udržení konkurenceschopnosti v odvětví
  • Partnerství s cílovou skupinou
  • Vytváření povědomí o značce

Příklady obchodních značek

Existují tisíce obchodních značek, které se používají k identifikaci produktů a služeb po celém světě. Některými z nich jsou Amazon, Apple, Coca-Cola, Nike a McDonald’s.

Končící myšlenky

Obchodní značky jsou skvělým marketingovým nástrojem pro firmy, které se snaží udržet povědomí o značce, přilákat spotřebitelskou pozornost a posílit svou konkurenceschopnost na trhu. Dobrá obchodní značka také může pomoci získat důvěru spotřebitelů a zvýšit loajalitu zákazníků.

Wikipedia: Obchodní značka