Obchodní sdělení


Obchodní sdělení: Užitečný nástroj marketingové komunikace

Obchodní sdělení je forma marketingové komunikace zaměřená na propagaci konkrétního produktu nebo služby. Představuje jednu z cest, jakými se dají cílit konkrétní segmenty publika. Obchodní sdělení jsou koncipovány s cílem přesvědčit cílovou skupinu k nákupu konkrétního produktu nebo služby.

Jakými způsoby lze využít obchodní sdělení?

  • Televizní spoty – krátké televizní upoutávky, které propagují produkt.
  • Hudební reklamy – písničky využívané k propagaci produktu.
  • Články – stručné články zveřejněné na různých médiích s propagací produktu nebo služby.
  • Reklamy – klasické bannery propagující produkt na internetu.
  • Kampaň “word-of-mouth” – marketéři svůj produkt propagují prostřednictvím lidí, kteří jej doporučují a “šíří dobré jméno” mezi okolím.

Obchodní sdělení jsou velmi široce využívané jak ve velkých, tak i menších společnostech, neboť přináší možnost prezentace produktu konkrétní cílové skupině.

Klíčové vlastnosti obchodního sdělení

  • Musí být stručné, konkrétní a jasné.
  • Musí zaujmout a zůstat v paměti.
  • Musí se prezentovat slušně a sokraticky.

I když je obchodní sdělení více zaměřenou na vzbuzování pozitivních emocí a vytváření pozitivního dojmu, mělo by vždy být dosaženo něčeho více než vizuálního účinku – apelovat na skutkovou akci návštěvu webových stránek, návštěvu prodejny nebo nákup produktu.

Obchodní sdělení je užitečný typ marketingové komunikace, který umožňuje společnostem na trhu uspět tím, že jejich zboží bude vyhledáváno.

Více informací o obchodním sdělení lze nalézt na Wikipedii.