Normostrana


Co je to normostrana?

Normostrana je geometrický pojem, který se používá k popisu počtu stran v obrazci, případně k umístění ve vztahu k rovnému nebo rovnoběžnému úhlu. Normostrana je označení simplifikovaného názvu pro „n-strannou stranu“.

Co znamená normostrana?

Normostrana označuje libovolné obdélníkové objemy, jako je rovnoběžník, čtverec, kosočtverec, šestiúhelník atd., Na rozdíl od pravidelných obrazců se normostrana nemusí hříštin. Místo toho může být obrazec s křivkami příliš. U hranatých obrazců se normostrany netýkají počtu oblouků.

Vlastnosti a využití normostran

Normostrana může sloužit k zobrazení základních útvarů prostorových figur. To také umožňuje vypočítat objem, hmotnost a plochu objemových částic. U pravidelných objemových částic, jako jsou kravské plameny, je normostrana známa jako počet vrcholůu.

V matematických modelech je normostrana také využívána k definování prostorových teorií. V chemii je používána k popisu struktury peptidových a organických molekul. U her jsou často využívány normostrany k určování stupňů volnosti hráčů.

Příklady normostran

  • Obdélník: čtyřčlenná normostrana
  • Čtverec: čtyřčlenná normostrana
  • Pentagon: pětiúhelníková normostrana
  • Šestiúhelník: šestiúhelníková normostrana
  • Šestiosmina: osmiúhelníková normostrana

Normostrana se používá také k definování většího počtu oblouků. Nejčastěji se vyskytující vysoká normostrana je druhá. Například je na vrcholu obdélníku, čtverce, kosočtverce a většiny pestrobarevných tvarů.

Závěrem

Normostrany hrají klíčovou roli v geometrii, matematice, fyzice, chemii a ve všech druzích her. Protože se jedná o univerzální pojem, jehož aplikace je universalizována napříč různými obory, je normostrana skvělou volbou pro výzkum a využití.

Wikipedia: Normostrana