Networking


Sítí

Sítě jsou strukturované spojení mezi počítači a dalšími zařízeními. Sítě umožňují komunikaci mezi jednotlivými počítači a zařízeními, umožňují sdílení zdrojů a další funkce, které uživateli pomáhají při výkonu jiných úkolů. Obecně se sítě skládají z několika zařízení, připojených k sobě, která se vzájemně propojují pomocí fyzických nebo bezdrátových síťových kabelů.

Existují různé typy sítí. Mezi nejčastěji používané patří:

  • Lokální rozsah počítačové sítě (LAN)
  • Rozsah mezioblastní sítě (WAN)
  • Síť na bázi Proximu (NAN)
  • Bezdrátové sítě (Wi-Fi)

Každá síť má svoji vlastní funkci a konfiguraci, která ji činí jedinečnou a zajišťuje její správnou funkci. Například LAN je typ sítě, která se často používá pro interní účely, jako je sdílení souborů a připojení více počítačů k obecnému internetu a sdílení zdrojů mezi počítači. Na druhou stranu WAN je typ sítě používaný pro mezisíťové komunikaci nebo k connectu jednotlivých LAN.

Je důležité mít správně a bezpečně nakonfigurovanou síť pro optimální výkon. Síťová politika je soubor pravidel, která stanoví, jak se budou na síti chovat uživatelé. To může zahrnovat pokyny pro sdílení souborů, používání počítačových programů, určité opatření pro zajištění bezpečnosti a další.

Síťové protokoly dále určují, co je možné v podniku nebo domácí síti udělat. Mezi oblíbenější síťové protokoly patří TCP / IP, IPX a NetBEUI.

Sítě jsou důležité pro spojení různých zařízení a bez nich by komunikace a správa zdrojů nebyla možná. Uživatelé také často využívají sítě pro sdílení videa, hudby nebo dokonce i obrazových dokumentů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADt%C4%9B