Navigační dotaz


Co je to Navigační Dotaz?

Navigační dotazy (známé také jako navigace nebo položky navigace) jsou vyhledávací dotazy, které se používají pro vyhledávání údajů v databázích. Dotazy definují přesnou strukturu, na které se mají vyhledávat data.

Navigační dotazy se obvykle používají pro výběr dat z databáze a umožňují vyhledávat specifické informace. Použitím navigace je možné získat seřazené výsledky, takže více informací je obsaženo v jednom dotazu.

Příklady Navigačních Dotazů

Níže jsou uvedeny některé příklady navigace:

  • Vyhledávací dotaz: Vyberte všechny data řádků, které mají datum počátku mezi 25. a 30. červnem.
  • Vyhledávací dotaz: Vyberte všechny data řádků, které jsou starší než 5 let.
  • Vyhledávací dotaz: Nalezněte slova, která mají tři slabiky.

Navigační dotaz je obecně užitečný nástroj pro specifické hledání dat v databázi.

Zdroje

[Query (informatics)](https://en.wikipedia.org/wiki/Query_(informatics))