Nákupní proces


Kroky při nákupním procesu

Nákupní proces je série kroků, které zákazník musí podstoupit, aby získal zboží nebo službu. Proces se obvykle skládá z těchto konkrétních kroků:

  1. Vyhledávání
  2. Vyhodnocování
  3. Vyjednávání
  4. Nákup
  5. Dodání

Vyhledávání se obvykle začíná tím, že zákazníci hledají různé produkty a služby, které by je mohly zajímat. Poté mohou srovnávat ceny a nabídky od různých prodejců a vybrat to, co je pro ně nejvhodnější. Následujícím krokem je vyhodnocování. Pomocí vyhodnocování se daná věc stanoví jako nejlepší alternativa, kterou je potřeba koupit. Je také důležité, aby zákazníci zvažovali způsoby platby, které mohou uplatňovat.

Vyjednávání je dalším krokem v procesu. Tato krok se zaměřuje na vyjednávání s prodejcem o nejvýhodnějších podmínkách nákupu. Zákazníci by se měli vždy snažit dosáhnout nejlepší dohody s prodávajícím. Výsledkem vyjednávání je poté nákup vybraného produktu nebo služby.

Posledním krokem je dodání. Zákazník obvykle požádá o doručení produktu nebo služby na místo určení. Při přepravě zboží jsou zákazníci obvykle obeznámeni s přepravními časy a dalšími možnostmi, jak sledovat postup naplnění jejich představení.

Vyšše uvedené kroky jsou obecně shrnuty jako nákupní proces. Proces se může lišit podle požadavků zákazníka a druhu produktu či služby. Jsou však klíčové k tomu, aby se zákazníci dostali k tomu, co potřebují, a aby dosáhli nejlepšího možného výsledku.

Zdroj: Wikipedia: Nákupní chytřý systém