Nákupní cyklus 


Nákupní cyklus – stadia, jejichž úspěšné procházení napomáhá k plnému dosáhnutí cíle

Nákupní cyklus je postup sekvenčního výběru,  který zákazník  končí nákupem v produktu nebo službě. Tyto postupy mohou být promíchány v závislosti na potřebách zákazníka. Projevuje se ve čtyřech postupech:

  • Uvědomění si potřeby
  • Získání informací
  • Vyhodnocení možností
  • Uskutečnění nákupu

Uvědomění si potřeby: Tento krok se týká prvotní potřeby zákazníka. Může to být například snaha vylepšit něco, finanční potřeba nebo přání. 

Získání informací: Zákazník je již si jist svou potřebou, a tak se v tomto kroku snaží zjistit, které produkty nebo služby mohou tyto potřeby řešit.

Vyhodnocení možností: Zde se zákazník důkladně zaměřuje  na možnosti, které mají největší dopad na jeho potřeby. Toto je často  klíčová fáze nákupního cyklu.

Uskutečnění nákupu: Na konci tohoto cyklu se zákazník rozhodne pro produkt/službu, který je nejlépe vyhovující jeho potřebám.

 Nákupní cyklus je jednou z nejdůležitějších oblastí marketingu  a zejména oblasti tzv.  post-purchase zkušeností.

Jakožto podnik, musíte se soustředit na všechna stadia nákupního cyklu, abyste dosáhli úspěšného cíle – prodat  produkt nebo službu potenciálnímu zákazníkovi.

Více informací o nákupním cyklu na Wikipedii.