MVP (Minimum Viable Product)


MVP – Minimální Viable Produkt

MVP (Minimum Viable Product) je pojem používaný produktovými vývojáři, aby se zdůraznila potřeba rychlého zpřístupnění produktu zákazníkům. Zčásti je zaměřen na rychlost vývoje, avšak cílem je také snížení rizika neúspěchu.

MVP se opírá o šetrné investování času, peněz a úsilí. Hlavní myšlenkou je, že je lepší uvést na trh relativně nedokonalý produkt, než jej dlouho produkovat a následně se stejně nedočkat úspěchu.

Je důležité vytvořit MVP, který obejde některé z větších závažných mezer na trhu.

  • Rychlé propuštění produktu na trh s cílem získat první zpětnou vazbu uživatelů.
  • Nízkonákladová cesta k získání zpětné vazby od zákazníků na funkčnost produktu.
  • Výhoda oproti nadměrnému investování času a peněz do produktu.

Můžeme si dokonce dovolit mít pouze jednoduchou funkčnost produktu a nejnákladnější produkty a služby se zahrnují až ve fázi rozvoje po získání valné vr času a peněz.

Můžeme nahlédnout do některých historických případů úspěšných MVP:

  • Spotify: První verze spočívala jen ve webové aplikaci, která umožnila uživatelům vyhledat a přehrávat skladbu, ve které byli zabložení.
  • Uber: První verze byla jen webová aplikace, která propojovala zákazníka s řidičem, aby zákazník mohl platit za cesty řidičem.
  • Twitter: První verze byla primitivní vzkazovací služba, která umožňovala 140 znakům přidávání „výzev“.

Vidíme, že MVP nám může otevřít cestu k vytvoření opravdových produktů – jednoduše tím, že nám pomůže minimalizovat riziko neúspěchu a umožňuje nám vsadit na potenciál produktu.

Minimum Viable Product (MVP) – Wikipedie