MVC architektura


Co je to MVC architektura?

Model-View-Controller (MVC) architektura je softwareový vzor, který se používá při vývoji softwaru, aby se rozdělil logický uživatelský rozhraní, business logika a datová logika do samostatných komponent. Tím se zajišťuje, že náročnější logika bude mimo uživatelské rozhraní a lépe se testuje. Jeho účelem je zároveň zvýšit výkon, přehlednost a čitelnost kódu.

Komponenty MVC architektury

• Model: Obsahuje informace a logiku potřebnou k řízení dat aplikace. Dělá validaci dat uživatele a interakci se skutečnou databází.

• View: Obsahuje uživatelské rozhraní a odpovědné je za to, jak je data prezentována uživatelům.

• Controller: Spouští model a view. Nachází se uprostřed mezi modelem a pohledem a snaží se jim odesílat správné notifikace, které přesměrují uživatele do jeho jednotlivých akcí.

Příklady implementace

• Ruby on Rails: Ruby on Rails je open source webový framework, který je postaven na vzoru MVC. Framework pomáhá vytvářet webové aplikace, které mohou zpracovávat a zobrazovat data rychleji.

• Yii Framework: Yii je open source webový framework na základě PHP. Je založen na vzoru MVC a má mnoho funkcí, které vám usnadňují vytváření robustních aplikací. Má vlastní SQL vyhledávání, kompletní session management a podporu pro databáze včetně klonování.

• Django: Django je open source webový framework na základě Pythonu. Je postaven na vzoru MVC a je dobře strukturovaný. Určitě je to jedna z nejvíce populárních volby mezi programátory, kteří se zabývají tvorbou webových produktů.

Výhody MVC architektury

  • Vyšší přehlednost kódu: Vzor MVC udržuje všech částí kódu od sebe a zajišťuje, aby byly udržovány separátní.
  • Snadnější údržba: Kód sestavený na MVC architektuře je snadnější udržovat, protože všechny potřebné funkce jsou od sebe odděleny.
  • Snadné přidávání nových funkcí: Přidání nových prvků nebo úprava již existující bez opravování celé logiky aplikace je velmi jednoduché při využití MVC architektury.
  • Lepší testovatelnost a výkonnost: MVC umožňuje testovat jednotlivé části po jednotlivých, čímž zvyšuje výkonnost. Nemusíte prohlížet celou aplikaci jako celek, ale můžete testovat jednotlivé funkce.

MVC architektura se stále více prosazuje a je využívána ve dnešních webových aplikacích. Umožňuje snadno vytvářet robustní aplikace s intuitivním designem a vysokou výkonností.

Model-View-Controller na Wikipedii