Motivátor


Co je to motivátor?

Motivátor je osoba, která motivuje a iniciuje akce a činy. Jsou adaptivně vybaveni k dosažení cílů, rozvoji sebe sama a dosahování výsledků. Motivace je silou, která vede k tomu, aby se člověk cítil naplněn a být ve spokojenosti. Na druhou stranu je však nutné naplnit určitá očekávání.

Motivátoři pomáhají lidem rozvíjet jejich potenciál a dosahovat lepších výsledků. Jejich úkolem je mobilizovat druhé a vytvářet pro ně podmínky, aby začali uvažovat o cílech a prostředcích budování produktivního prostředí. Také může pomoci vytvořit prostředí, které stimuluje inovace.

Příklady motivátorů

  • Lídři: jsou zodpovědní za odpovídající řízení týmu, vedení a povzbuzování ostatních.
  • Školitelé: tito jsou odpovědní za výuku lidí a pomoc jim při naplňování jejich cílů.
  • Koučové: jejich role spočívá ve vytváření příležitostí a umožní jim přeskupovat týmy a trošku změny.
  • Rodiče: oni jsou zodpovědní za výchovu dětí a připravuji je na realitu.
  • Vedoucí pracovníci: mají na starosti organizaci a vytváření příležitostí lidí v daném prostředí.

Tyto osoby jsou v obecném slova smyslu vnímány jako motivátoři. Zároveň přinášejí silnou motivaci, která lidem pomáhá dosáhnout jejich cílů. Nutnost udržet disciplínu v týmu, posilovat týmovou práci a umožňovat práci v gangstveru jsou příklady motivátorských arén,

Závěr

Motivace je důležitým faktorem, který může výrazně ovlivnit práci člověka a jeho úspěch. Motivátoři jsou důležití v určování cílů, jejich dosahování a zajišťování cíleného dosahovaní výsledků. Díky motivátorům může výsledek práce být hodnocen nejen z hlediska objektivity, ale také z pohledu významnosti pro společnost.

Více informací o motivátorech najdete v Wikipedia.