Microcopy


Microcopy – co to je?

Microcopy je druh kopírování, které je obvykle krátké, jasné a výstižné. Slouží k přesměrování uživatele na očekávaný cíl a k efektivnímu přenášení informací. Obecně dělí microcopy na dvě kategorie:

  • Microinterakce: krátké „zprávy“, které se objevují po stisku tlačítka nebo na další akcí jakoby připomínkou pro uživatele, že se jejich akce vykonala.
  • Microvtipy: krátké vtipy nebo nápady, které seě používají hlavně v asistentech. Jsou sice chybné z hlediska analytického pohledu, avšak posune uživatele v jeho cestě.

Vypadá to možná jako maličkost, ale účinnost microcopy závisí na schopnosti vastního copywriteru rozšířit maximum informací do co nejmenších textů.

Příklady microcopy

Příklady microcopy jasně ukazují, jak málo stačí pro přesnou, efektivní a vtipnou komunikaci:

  • Aha! – Apple
  • Bam! – Dropbox
  • Poof! – Medium
  • Šup, šup! – Facebook
  • Ta-da! – Airbnb

V dnešní době je velmi výhodné, používat microcopy ve ve svém UX designu. To, je zde potenciál motivovat uživatele a záměrně je vést potřebným směrem. Pokud je to uživatelské zážitky ještě pozitivnější.

Závěr

Microcopy je velmi důležitým prvkem UX designu pro to, aby se uživatel orientoval na stránce rychleji, dozvěděl se, co požaduje aktuální situace a mít možnost rychle snést rozhodnutí. Úspěšnost microcopy spočívá v schopnosti copywriteru zkrátit text na maximum a zároveň na jeho schopnost stylizace pro lepší informovanost a pohodlí.

Zdroj: Wikipedia – Microcopy