Meta tag robots 


Meta tag robots

Meta tag robots jsou webové stránkové prvky, které weboví vývojáři používají ke konfiguraci vyhledávačů, jako je Google. Kód meta tag roboti jsou umístěni v záhlaví webové stránky, aby informovali vyhledávač, jak má danou stránku interpretovat a indexovat. Příkazy mohou například sdělit vyhledávačům, co mají indexovat, jakým způsobem mají provádět odkazy nebo které stránky mají ignorovat.

Příklady meta tagů robots:

  • noindex: Tento příkaz říká vyhledávačům, aby ignorovali stránku a nepřidávali ji do svých indexů.
  • nofollow: Tento příkaz říká vyhledávačům, aby ignorovali odkazy na stránce a nesledovali je.
  • none: Tento příkaz kombinuje příkazy noindex a nofollow do jednoho příkazu.
  • index: Tento příkaz umožňuje vyhledávačům indexovat stránku. (Výchozí režim většiny vyhledávačů; nemusí se zadávat)
  • follow: Tento příkaz umožňuje vyhledávačům sledovat odkazy na stránce. (Výchozí režim většiny vyhledávačů; nemusí se zadávat)

Kromě vyšší uvedených příkazů existují další konkrétní příkazy meta robotů, které můžete použít k nastavení chování vyhledávačů na vaší webové stránce. Pro úplný seznam meta tagů robotů doporučujeme navštívit oficiální dokumentaci Google.

Srozumitelné a správné používání Meta tagů robots je zásadní pro zajištění maximální výkonnosti vašich webových stránek, proto doporučujeme zkontrolovat a optimalizovat vaši metadatovou strategii.

Poznámka: Pro další informace o meta tagů robots navštivte stránku o Meta tag na WikiPedia.