Meta tag keywords


Meta tag klíčová slova

Meta tagy mohou sloužit webovým stránkám, jako jsou blogy nebo statické webové stránky, k popisu jejich obsahu. Meta tagy klíčových slov se využívají především pro vyhledávací systémy, jako je například Google.

Meta tagy určují, co se v těchto stránkách nachází. Pokud to dobře nastavíte, může to pomoci při zvýšení pozice stránek ve výsledcích vyhledávání.

Jak mohu vytvořit meta tag klíčových slov?

Vytvoření meta tagu klíčových slov není vůbec těžké. Existují 3 kroky, které musíte následovat:

  • Stručně definujte, o čem vaše stránky bude.
  • Vyberte nejdůležitější klíčová slova, která souvisí s tématem vašich stránek.
  • Zadejte je do meta tagu v HTML kódu vašich stránek.

Příklad

Například, na webu nebo blogu, který se věnuje londýnskému turismu, meta tag klíčových slov může vypadat následovně:

V tomto případě se meta tag klíčových slov skládá z 4 slov: Londýn, Turismus, Attrakce a Aktivity. Tyto klíčová slova by mohla vyhledávací systémy použít při zpracovávání požadavku uživatele, kteří hledá informace o „turismu v Londýně“.

Závěr

Meta tagy klíčových slov mají vážný význam ve vyhledávání webových stránek. Takže byste měli vždy vytvářet meta tagy v potaz. Chcete-li získat více informací o meta tagu klíčových slov, přečtěte si tento článek na Wikipedii.