Mediaplán


Co je to Mediaplán?

Mediaplán je nástroj, který umožňuje zaznamenávat, plánovat a sledovat všechny typy mediálního vystupu v jednom místě. Je to webový nástroj, který může integrovat všechny oblasti marketingu, včetně PR, inzerce a reklamy na média, online i offline. Mediaplan pomáhá podnikům udržovat svůj mediální výstup jasný a účinný.

Jak funguje mediaplán?

Mediaplán funguje tím, že shromažďuje informace o marketingu, které obchodníci budou potřebovat pro úspěšné pořádání kampaní. Data zahrnují vysílání reklamních relací, informace o platebních programatech a více. Infografika o průběhu kampaní může poskytnout detailní pohled na to, jak se v průběhu času mění mediální publikum. Nástroje Mediaplánu někdy mohou také pomoci marketérům provádět publikum, sestavovat demografické profily cílových skupin a porovnávat data různými způsoby.

Funkce Mediaplánu

  • Umožňuje posoudit účinnost mediálního vystoupení
  • Umožňuje sestavit časovou osu pro každou kampaň
  • Umožňuje integrovat mediální vystoupení do marketingu
  • Umožňuje analýzu účinků televizních, rozhlasových, online mediálních a venkovních reklam
  • Umožňuje porovnávat výdaje na reklamu s výsledky
  • Umožňuje sledovat vývoj cen médií
  • Umožňuje porovnávat efektivitu jednotlivých médií

Mediaplán v současnosti pomáhá marketérům pořádat robustní kampaně, které jsou efektivní, účinné a konzistentní s jejich potřebami a cíli. Nástroj je dokonce v současné době používán v veřejném sektoru a ve státních organizacích. Pro uživatele jsou k dispozici různé funkce a metody, které lze vybrat při plánování médií a kampaně, a to vše ve snaze dosáhnout zisku z produktu.

Více informací o médiích a Mediaplanu, lze nalézt na Wikipedii.