Measurement Protocol


Co je měřicí protokol?

Měřicí protokol slouží k odesílání dat do Google Analytics. Umožňuje společnostem nasbírat více dat z různých zdrojů a identifikovat ty, kteří interagují s jejich produkty a službami za použití unikátních identifikátorů uživatelů.

Proč používat měřicí protokol?

Měřicí protokol nabízí jedinečné využití pro společnosti, které chtějí získat důležité informace o uživatelích bez ohledu na kontext, ve kterém se rozhodnou analyzovat a trackingovat data.

Příklady použití měřicího protokolu:

  • Sledování nic-webových interakcí: Monitorovat data z jiných zařízení, včetně internetů věcí, mobilních aplikací a digitálních set-top boxů.
  • Fremium Analytics: Monitorovat množství cashflow, které mají uživatelé čas strávený na sociálních sítích, mezi platobními uskutečněnými transakcemi a na mobilních zařízeních.
  • In-Game Analytics: Mezery v datu, které jsou vyplněny například pomocí měření času stráveného na herní platformě.

Toto všechno je možné díky měřicímu protokolu a umožňuje organizacím detekovat chování uživatelů on-line i off-line.

Jak na to?

Měřicí protokol umožňuje vytvářet jednotlivé měřičí sekvence data, které jsou zasílány do Google Analytics. Každá sekvence začíná specifickým identifikátorem, který specifikuje, že se jedná o měřicí protokol, a pak obsahuje další parametry, které slouží k identifikování dat a pomáhají s jejich kategorizací.

Hlavní parametry měření jsou vesměs dva:

  • Hit type (typ útoku): Označuje specifickou akci, jako například přesměrování nebo stránka.
  • Hit payload (parametry): Obsahují informace, které jsou potřeba k poskytnutí strukturovaných dat.

Kromě těchto hlavních parametrů mohou být přidány také další, např. identifikátor uživatele, parametry produktu a další specifické informace, které jsou relevantní pro danou organizaci.

Shrnutí

Měřicí protokol je užitečný nástroj pro sběr dat pro společnosti vyvíjející data-driven produkty. Umožňuje sledovat transakce a interakce uživatelů, aniž bystě se restrictive omezili na specifické kontexty a prostředí.

Měřicí protokol na Wikipedii