Marketingový výzkum


Co je to marketingový výzkum?

Marketingový výzkum je proces zkoumání trhu, vytváření dat o zákaznících a informací potřebných pro úspěšné vedení podniku. Výzkum se obecně studuje s cílem analyzovat odpovědi a informace, které pomáhají při tvorbě úspěšného podnikání.

Jak se využije marketingový výzkum?

Marketingový výzkum se využívá pro různé cíle:

  • Získat důležité informace o zákaznících a trhu,
  • Udělat lepší obchodní rozhodnutí,
  • Vytvořit lepší marketingové strategie,
  • Vyvíjení nových produktů,
  • Porovnávat konkurenční produkty a služby.

Marketingový výzkum se vyznačuje rozsáhlou škálou různých metod, které pomáhají získávat data a informace. Tyto metody zahrnují různé způsoby dotazování, marketingovou analýzu a šetření pomocí technologií.

K čemu slouží marketingový výzkum?

Cílem každého marketingového výzkumu je dosáhnout co nejlepšího výsledku pro společnost, provozující náplň marketingového výzkumu. Výsledky výzkumu mohou být zpracovány ve formě závěrů, informací o trhu nebo vývoji, které mohou být poskytnuty zákazníkům nebo na trhu.

Příklad

Například Apple může provést marketingový výzkum, aby získal informace o tom, jaké funkce by jeho potenciální zákazníci chtěli ve svém novém tabletu. Apple následně tato data zpracovává a používá je ke vylepšování svých produktů a tím se snaží si udržet postavení světového lídra.

Závěr

Marketingový výzkum je důležitou součástí pro hospodářský úspěch firem z různých oborů. Umožňuje podnikům rozumět potřebám spotřebitelů, trhu a konkurenci, což jim pomáhá rozvíjet a prodávat více produktů.

Marketingový výzkum na Wikipedii