Marketingový trychtýř 


Ehrenberg-Bassovský trychtýř

Marketingový trychtýř je metoda zkoumání známá pod pojmem Ehrenberg-Bassovský trychtýř, která byla vyvinuta profesorem Johnem Ehernbergem a profesorem Stevem Bassem. Cílem tohoto systému je analyzovat efektivnost inzerentů prostřednictvím sledování toho, jak dobrý mají inzerenti prostor a dostupnost.

Trychtýř využívá několik ukazatelů k identifikaci obchodního potenciálu, který má obsahovat:

  • Index rozdílu zboží (RDI): Generuje index ukazující rychlost zlepšování zboží a služeb, ke kterým spotřebitelé často používají.
  • Index loajality (LLI): Identifikuje míru loajality spotřebitelů k určitému produktu, aby lépe porozuměly marketingovým vztahům.
  • Index síly značky (BSI): Určuje sílu značky, její sílu a postavení oproti konkurenci.
  • Index síly konkurence (CSI): Generuje míru toho, jak je daná společnost v porovnání s konkurenčními společnostmi.
  • Index přenosu značky (BTR): Poskytuje odhad toho, jak snadno bude značka přenášet své produkty.

Tyto indikátory je možné použít k identifikaci potenciálu inzerentů, jejich pozic a potřeb. Ve spojení s analýzou nákladů a času, které je třeba vynaložit na účinnou reklamu, může systém Ehrenberg-Bassův trychtýř sloužit jako unikátní nástroj pro generování potenciálně úspěšných marketingových strategií.

Ehrenberg-Bassovský trychtýř poskytuje údaje potřebné k přesnému určení toho, kdo má potenciál k úspěšnému inzerování. Pomocí tohoto nástroje lze analyzovat marketingové prostředí, což umožňuje inzerentům lépe porozumět svým potenciálním spotřebitelům a konkurentům.

Ehrenberg-Bassovský trychtýř je zásadním nástrojem pro inzerenty, kteří usilují o úspěšné využití svých marketingových kampaní.